T+ T- Reset

Werknemersvervoer Senzer opnieuw gegund aan Alptax Taxiservice B.V.

23 december 2022

Alptax blijft het werknemersvervoer van Senzer ook de komende jaren uitvoeren. Dat is het resultaat van een Europese Aanbestedingsprocedure van dit vervoer. De opdracht bestaat uit het dagelijks vervoer voor circa 200 werknemers met een vervoersindicatie naar en van de diverse werklocaties in de Regio. Het nieuwe contract gaat in op 1 januari 2023 en heeft een looptijd van tenminste 4 jaar met verlengingsmogelijkheden van 4 maal 1 jaar tot een looptijd van maximaal 8 jaar.

Investering in duurzaamheid

Tijdens de aanbesteding is Alptax, op basis van de gunningscriteria, als beste uit de bus gekomen. Onder andere op de criteria ‘prijs’ en ‘duurzaamheid’ wist Alptax haar concurrenten voor te blijven. Alptax maak met deze opdracht een aanzienlijke verduurzamingsslag. Om dit te realiseren investeert zij in de aanschaf van extra elektrische voertuigen en zullen er in totaal 18 elektrische taxibussen op dit project worden ingezet.

Rust, zekerheid en betrouwbaarheid

Ook Senzer is blij dat met ingang van 1 januari 2023 de samenwerking met Alptax wordt voortgezet. Dit biedt rust, zekerheid en  betrouwbaarheid in deze roerige tijd. Zij verzorgen namelijk nu ook al het werknemersvervoer en dat gaat al jarenlang naar volle tevredenheid.

Voortzetting waardevolle samenwerking

We zijn erg blij met het feit dat we deze opdracht mogen continueren. We hebben de afgelopen 22 jaren met veel zorg dit vervoer uitgevoerd en zullen dat ook de komende jaren met de grootst mogelijk zorg blijven doen, aldus Casper Pouwels, algemeen directeur. Hij licht toe, Het werknemersvervoer van Senzer is, met name door de omvang, een belangrijke opdracht voor Alptax. De complexiteit van dit vervoer vergt dagelijks veel aandacht van onze organisatie. In de loop der jaren hebben we geleerd hoe we hier mee om kunnen gaan. We zien ernaar uit om er samen met Senzer wederom een succes van te maken.”

Overige Nieuwsberichten

Chauffeursportaal Roadrunner klantportaal Rit bestellen

Nieuws uit onze branche

Alptax nieuws