T+ T- Reset

Zorgvervoer

Alptax Taxiservice BV. heeft zich in de loop der jaren weten te specialiseren in zorgvervoer. Bij zorgvervoer gaat het om meer dan alleen vervoer. Speciale aandacht wordt besteed aan het welzijn van deze kwetsbare doelgroep. Deze categorie passagiers zijn min of meer aangewezen op hulp, zorg en begeleiding in hun dagelijkse leven.

Zo is het heel belangrijk dat een chauffeur zich bij dit specifieke vervoer kan inleven in het wel en wee van de te vervoeren doelgroep. De chauffeur wordt bij zijn interne opleiding bewust gemaakt dat de zorg voor deze doelgroep met name voor, na en tijdens het vervoer in principe nog belangrijke is dan het vervoer op zich. De chauffeur is tijdens het vervoer dan ook voortdurend waakzaam op allerlei factoren die de sfeer en de stemming in het voertuig direct of indirect kunnen beïnvloeden. Kwaliteitsverbetering, kennis en communicatie is hierbij een continuproces.

Chauffeursportaal Roadrunner klantportaal Rit bestellen

Nieuws uit onze branche

Alptax nieuws