T+ T- Reset

Privacy verklaring

Bedrijfsgegevens:

Alptax Taxiservice B.V. (Hierna te noemen: “Alptax”), statutair gevestigd aan de Helmondseweg 111 te Deurne en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17156235 vertegenwoordigd door haar directeur: Casper H.M. Pouwels.

 1. Verwerking van persoonsgegevens:
  Alptax legt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens vast (o. a. van, maar niet beperkt tot: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres). Deze gegevens  worden door Alptax gebruikt ten behoeve van de uitvoering van haar dienstverlening. U kunt hierbij denken aan de informatie die nodig is voor het vastleggen, plannen en uitvoeren taxiritten.
 2. Bescherming persoonsgegevens:
  Alptax gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw gegevens veilig en overeenkomstig de wet- en regelgeving van de vigerende privacywet. Wij verwerken uw gegevens enkel en alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en verstrekken of verkopen deze niet door aan derden voor commerciële of andere doeleinden niet gerelateerd aan onze dienstverlening. Alptax respecteert uw wettelijke (privacy) rechten. Wij eisen van onze toeleveranciers en partners dezelfde discretie en vertrouwelijkheid bij het verwerken en bewaken van persoonsgebonden gegevens. Alptax slaat de gegevens niet langer op dan strikt noodzakelijk en/of wettelijk is toegestaan.
 3. Rechten betrokkenen:
  Alptax verwerkt uw gegevens nauwgezet volgens de wet- en regelgeving van de vigerende privacy-wet. Wij houden ons aan de AVG wetgeving. Hieronder valt o.a. in ieder geval maar niet beperkt tot;

Als wij gegevens van u verwerken:

 1. Andere doeleinden voor verwerking van persoonsgegevens:
  Bij grensoverschrijdend vervoer, kan Alptax worden gehouden aan  verschaffing van persoonsgegevens van passagiers in het kader van grenscontrole, immigratie, veiligheid, antiterrorisme en andere doeleinden die van toepassing worden geacht. Ook ingeval u mondeling, schriftelijk of per e-mail met ons correspondeert of bijvoorbeeld een klacht heeft, registreren wij de interacties, met als doel de inhoud van onze communicatie achteraf te kunnen reproduceren en verbeteracties te kunnen realiseren.
 2. Werknemers, Ex-Werknemers of kandidaat-Werknemers:
  Wij verwijzen naar het “Privacyreglement” ingeval u werknemer, ex-werknemer of kandidaat-werknemer bent. Dit document is opvraagbaar bij de afdeling Gegevensbescherming bereikbaar via het e-mailadres AVG@alptax.nl of per post onder de volgende adresgegevens: Alptax Taxiservice B.V. t.a.v. afdeling AVG Helmondseweg 111 5751 PH Deurne.
 3. Informatierechten of verwijdering persoonsgegevens:
  Op uw verzoek delen wij u graag schriftelijk mede, welke persoonlijke gegevens wij van u hebben opgeslagen of wilt u dat wij uw gegevens uit ons bestand verwijderen en/of corrigeren, dan kunt u contact opnemen met onze afdeling Gegevensbescherming. Uw verzoek wordt binnen 6 weken behandelt.
 1. Gegevensbescherming Contactpersonen:
  U kunt een verzoek tot inzage indienen via onderstaande contactgegevens. Ook indien u een klacht over de bescherming van persoonsgegevens binnen onze organisatie heeft kunt u uw klacht indienen via onderstaande contactgegevens. U kunt ons dat schriftelijk laten weten via: Alptax Taxiservice B.V. t.a.v. afdeling AVG Helmondseweg 111 5751 PH Deurne of via mailadres AVG@alptax.nl . Hierbij moet u zich kunnen identificeren. Dit om oneigenlijk gebruik te voorkomen.
 1. Website:
  Wij maken gebruik van cookies op onze website. Een cookie is een klein en eenvoudig bestand dat een website via de browser op uw harde schijf opslaat. Er zit informatie in een cookie opgeslagen. Een cookie onthoudt bijvoorbeeld wat of u al eerder op onze website was en wat u toen heeft gedaan, zodat u dat bij een volgend bezoek niet opnieuw hoeft te doen. Wij maken gebruik van cookies: Om onze website beter te laten functioneren, de website gebruiksvriendelijker te maken, te monitoren of bezoekers eenvoudig de informatie kunnen vinden die zij zoeken op onze website.
Chauffeursportaal Roadrunner klantportaal Rit bestellen

Nieuws uit onze branche

Alptax nieuws